Kodukord


Nagu kõikidel teistelgi lasteasutustel, on meilgi oma kodukord. Soovitame seda kindlasti lugeda!

1.      Tartu Pauluse lastehoius on lepingulisi kohti kuni 35 lapsele, kes jagunevad kolme rühma vahel. JOONA rühmas käivad kuni kahe aastased, MIIKA rühmas käivad 2-3 aastased ja   LUUKA rühmas 3-7 aastased lapsed.
2.      Tartu Pauluse lastehoid on avatud igal tööpäeval kella 7.45 – 17.30-ni.
3.      Tartu Pauluse lastehoius hoitakse lapsi, kelle vanemad on sõlminud hoolduslepingu.
4.      Tartu Pauluse lastehoius hoitakse lapsi alates 2 eluaastast, kuid ka nooremaid lapsi, kui laps oskab ise süüa.
5.      Lastehoidu tulekul esitab lapsevanem rühma vanemale perearsti poolt väljastatud vormikohase tervisetõendi.
Lapse lasteaeda toomisest ja viimisest
6.      Hommikuring algab 9.00. Ootame, et selleks ajaks on kõik lapsed kogunenud.
7.      Lapsed, kes söövad hommikusööki võiksid olla kohal kell 8.30.
8.      Lastehoidu on oodatud puhas ja terve laps. Kasvatajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne), kui laps vajab medikamente või kui ta ei tohi õue minna.
9.      Lapsevanem annab hommikul lapse isiklikult lapsehoidjale üle. Laps lahkub lastehoiust lapsevanemaga või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesega. Kui lapsele tuleb järele keegi teine täiskasvanu, palume kasvatajaid sellest eelnevalt teavitada  .
10.  Lapse haigestumisel või muudel põhjustel puudumise korral teavitab lapsevanem lastehoidu telefonil +372 55506373
11.  Kui laps on kaua haiguse tõttu puudunud ja tuleb hoidu tagasi, palume kaasa võtta arsti tõend, et laps on terve.
12.  Hoiurühm suletakse 17.30. Lapsevanem tuleb lapsele järele vähemalt 10 min. varem, et laps jõuaks riietuda ja hoidja saaks tööpäeva õigeaegselt lõpetada.
Riietusest
13.  Lapsed viibivad õues iga päev. Õueriided peaksid võimaldama lastel vabalt liikuda ja olema vajadusel vihmakindlad. Kindlasti märgistage laste riided ja jalanõud nimega! Kui nimesid pole, ei vastuta hoidjad asjade vahetusse minemise eest. Mustad või märjad riided võtab vanem õhtul koju kaasa.
14.  Lapsevanem kindlustab lapsele kuivad ja puhtad vahetusriided.
15.  Toas on vajalikud kummitallaga vahetusjalanõud, mille jalgapanemise ja äravõtmisega saab laps ise hakkama.
16.  Vajadusel paneb lapsevanem lapsele kaasa pudipõlle.
Magamisest
17.  Lapsevanem toob hoiurühma oma lapse jaoks isikliku käteräti ja voodipesukomplekti: teki, padja, lina, padjapüüri, tekikoti ja magamisriided.
18.  Igal nädalal (soovitavalt esmaspäeval) palume tuua lapsele puhtad magamisriided ja käteräti ning üle nädala puhta voodipesu.
 Mänguasjadest ja maiustustest
19.  Seoses laste turvalisusega ei saa õuesoleku ajal lubada lastel jalgratastega sõita.
20.  Palume isiklikke mänguasju mitte kaasa tuua, v.a. lapse oma kaisukaru vm pehme mänguasi voodisse võtmiseks.
21.  Palume mitte tuua rühma kaasa maiustusi (eriti närimiskummi), v.a. lapse sünnipäeva tähistamiseks.
Hoiutasust
22.  Igakuine lastehoiutasu arve koosneb kahest osast:
·     Hoiutasu
·     Toiduraha
23.  Lapse puuduma jäämisest etteteatamisel arvestatakse laps toidult maha järgmisest päevast alates.
24.  Avalduse alusel on võimalik loobuda hommikusöögist.
25.  EELK Tartu Pauluse Kogudus esitab lapsevanemale arve tasumisele kuuluvate summade kohta iga kuu 5. kuupäevaks.

Koostöö
Meie eesmärgiks on lapse igapäevane viibimine võimalikult turvalises ja tema arengut toetavas keskkonnas. Pöörduge julgesti meie poole, kui teie laps vajab mingis osas erilist hoolt/tähelepanu või on erivajadusega seoses mingid nõudmised/soovid. Teretulnud on ka kõik teised ettepanekud ja soovitused.